13/03/2020


Viisi hyvää syytä miksi lapsesi tulisi opetella matematiikkaa DragonBox-pelien avulla

Kokosimme viisi hyvää syytä miksi lapsesi tulisi saada tutkia, kokeilla ja oivaltaa matematiikkaa turvallisessa peliympäristössä.

1. Välitön palaute

Välitön palaute mahdollistaa virheiden korjaamisen ja kannustaa etenemään onnistumisten myötä. Laadukkaasti valmistetut opetuspelit antavat pelaajalle välitöntä palautetta ja motivoivat heitä yrittämään parhaansa, mahdollistaen lapsille samalla omaan tahtiin oppimisen. 

2. Monipuolisuus ja vaihtelevat tehtävät

Matematiikkaa opetetaan perinteisesti liitutaulun ja työkirjan tehtävien täyttämisen avulla. Pelit mahdollistavat oleellisen muutoksen edellä mainittuun opetustyyliin. Ne tarjoavat oppilaille uuden tavan olla vuorovaikutuksessa opetettavan asian kanssa.  

3. Enemmän nopeammin 

Pänttääminen voi olla pitkäveteistä, mutta myös välttämätöntä, kun halutaan oppia matemaattisten ongelmien ratkaisumallien ymmärrystä. Pelit antavat mahdollisuuden hahmottaa matemaattisten ilmiöiden ja sääntöjen suhteita nopeasti. Tämän avulla ne motivoivat oppilasta haastamaan itseään seuraavalle tasolle.

4. Omaan tahtiin oppiminen

On epärealistista odottaa, että kaikki oppisivat kaiken samaan aikaan sekä samoja harjoituksia toistamalla. Laadukkaan oppimispelin avulla lapset voivat oppia asioita ilman ulkoapäin annettua ajallista painetta sekä edetä oman tasonsa mukaisesti.

5. Virheistä oppiminen

Pelit tarjoavat lapsille turvallisen ympäristön harjoitella epäonnistumista ilman vakavia seurauksia. Virheiden tunnistaminen ja hyväksyminen mahdollistaa uudelleen tekemisen, toistojen avulla oppimisen ja uusien ratkaisumallien oivaltamisen. Lannistamisen sijaan pelit onnistuvat luomaan epäonnistumisesta positiivisen kimmokkeen menestymiselle.

Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?