05/12/2018


DragonBox Koulu – yksi maailman parhaista opetusinnovaatioista

DragonBox Koulu innostaa ja sitouttaa matematiikan opiskeluun.

HundrED:n valitsemien globaalien kasvatusta ja koulutusta uudistavien luovien ja ennakkoluulottomien innovaatioiden joukossa DragonBox Koulu on ainoa matematiikan alkuopetukseen kohdennettu opetus- ja oppimateriaalikokonaisuus.

Lapset elävät maailmassa, joka on visuaalisen ja auditiivisen sisällön kyllästämää. Esimerkiksi videopelien ärsykemaailma on vahvaa, usein laadukkaalla sisällöllä tuotettua sekä helposti saatavissa: useimmiten ei tarvitse mennä omaa taskuaan kauemmas hypätäkseen toiseen universumiin. Miten tästä huomiosta voidaan kamppailla, vieläpä laadukkaalla sisällöllä, saati sisällöllä, joka tähtää matematiikan taitojen lisäämiseen? DragonBox Koulun reseptissä on kaksi pääainesta: aimo annos tarinankerrontaa ja roppakaupalla pelillistettyjä sisältöjä tehtäväkirjoja ja konkreettisia välineitä unohtamatta.


Saadaksemme lapset kiinnostumaan ja innostumaan, heittäytymään ja olemaan osallisia oppimisessaan, tulee meidän tarjota uskottavia vaihtoehtoja esimerkiksi lasten arjessa jo olemassaoleville peli- ja viihdemaailmoille. Dragonbox Koulu innostaa ja osallistaa oppilasta esittämällä matematiikan konkreettisessä, pelattavassa ja erittäin laadukkaassa visuaalisessa muodossa ja tarinankerronnassa. Olemme luoneet kokonaisen kuvitteellisen maailman kiinnostavine hahmoineen, joita kutsumme noomeiksi. Oppilaat seikkailevat noomien kanssa koko kouluvuoden mittaisessa jännittävässä tarinassa.

Lisäksi DragonBox Kouluun sisältyy 10 satukirjaa, jotka keskittyvät pelkästään noomien persoonallisuuksiin ja seikkailuihin. Noomeista tulee oppilaille tärkeitä. Kuten luokanopettaja Katja Järvinen toteaa: 

“Satuhahmot persoonallistavat numerot, jolloin oppilaiden on helppoa ymmärtää ja oppia tuntemaan numerot. Näin he luovat matematiikkaan henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen. Kun oppilaalla on suhde numeroon/lukuun, hänen motivaationsa opiskella kasvaa. Koko syksyn ei ole kuulunut: Mä en tajua! Kun persoonallinen suhde on luotu, on oppiminen mielekästä, rikasta, mielenkiintoista, innostavaa ja tiedonjano on käsinkosketeltavaa. “

Noomit ovat myös muutakin kuin tarinamme päähenkilöitä - ne ovat myös didaktisia välineitä; sekä konkreettisia että digitaalisia oppimista tukevia työkaluja.


Ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla DragonBox Koulu keskittyy rakentamaan vahvan lukukäsityksen. Heikon lukukäsityksen on todettu olevan yksi merkittävimmistä indikaattoreista ennustamaan tulevaisuuden matikkahaasteita. On hankalaa laskea vaikkapa yhteen- tai vähennyslaskuja isommilla lukualueilla, jos on puutteita hajotelmissa ja lukumäärien hahmottamisessa.

Perinteiset lukusauvat ja lukusuora eivät ole kaikille oppilaille riittäviä mallintamaan matematiikan käsitteitä ja lainalaisuuksia. DragonBox Koulu on tarttunut tähän haasteeseen; sekä painettuun, konkreettiseen että sähköiseen materiaalin sisältyy lukuisia työkaluja ja tehtäviä, joilla voidaan esittää, mallintaa ja tutkia matematiikan ilmiöitä ja käsitteitä uusilla, helposti ymmärrettävillä tavoilla.


Oppijan omaan oppimiseensa sitoutumista lisätäksemme on meidän pystyttävä haastamaan jokainen oppilas tarjoamalla tehtäviä, jotka eivät ole liian helppoja mutta eivät myöskään mahdottomia. Tähän tarpeeseen sopivat digitaaliset pelit. Puhummekin oppimisen pelillistämisestä.

Pelillistäminen on voimakas oppimista tukeva työkalu. Pelaamalla ja onnistumalla oppija saa tekemisestään välittömän palautteen pisteiden tai palkintojen muodossa. Mikäli tekeminen ei suju, tulee tästäkin välitön palaute. Haasteiden edelleen jatkuessa saa pelaaja peliltä ohjausta ja tukea siten, että hän kykenee itsenäisesti etenemään. Itselleen sopivalla tasolla toimiminen ja välitön palaute tekevät opiskelusta mielekästä ja itselle merkityksellistä. Lisäksi digitaaliset matematiikan representaatiot mahdollistavat esimerkiksi laskutoimituksien mallintamisen tavoilla, joita emme reaalimaailmassa voi tehdä.


Siksi DragonBox Koulu on osa HundrED 2019 innovaatiokokoelmaa. Tarinankerronnan ja pelillistämisen avulla oppilaat ovat erittäin sitoutuneita ja innostuneita työskentelyyn. Lukuisat  sekä konkreettiset että digitaaliset työvälineet ja sisällöltään ja suoritustavaltaan erilaiset tehtävätyypit varmistavat vahvan lukukäsitteen kypsymisen. Kuten eräs kauempaa Helsinkiin saapunut HundrED-lähettiläs totesikin: “Jos meidän maassamme olisi tällainen materiaali käytössä, kaikki oppisivat matematiikkaa.”

 

Tee esittelypyyntö
Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?