08/01/2019


Mitä matikkalaboratoriot ovat?

Matikkalaboratoriot nostavat matematiikan ilmiöiden ja käsitteiden havainnollistamisen uudelle tasolle.

Tutkiminen on lapselle luontaista. Myös leikkiminen alkaa tutkimalla ja kokeilemalla: rakennuspalikoilla rakennettaessa kokeilemme, mikä osa sopii mihinkin. Mitä tapahtuu, jos yhdistän nämä? Entä jos tornista tulee liian korkea? Asioiden tutkiminen ohjaa meidät ongelmanratkaisun äärelle: jos rakentamani torni kaatuu, miten saan sen pysymään pystyssä? Voiko torni nojata johonkin vai pitäisikö perustuksista tehdä vankemmat? Tutkiminen, kokeileminen ja uteliaisuus ohjaavat meitä kokeilemaan erilaisia ratkaisuja ja samalla opimme jatkuvasti uutta.

Tutkimalla oppiminen on keskeistä DragonBox Koulussa. Kokeilemalla ja itse tekemällä luodaan omakohtaista tietoa, jolloin oppimiskokemus on voimakkaampi kuin silloin, kun tieto vastaanotetaan valmiiksi pureskeltuna esimerkiksi opettajalta. Oppilas on itse tiedon rakentaja ja oppimisen aktiivinen toimija. 

Digitaaliset matikkalaboratoriomme - matikkalabrat - ovat yksi esimerkki monista erilaisista DragonBox Koulun työkaluista, jotka ohjaavat aktiiviseen, tutkivaan oppimiseen. Labroilla voimme tutkia ja havainnollistaa matematiikkaa konkreettisia välineitä tukevilla tavoilla. 

 

DragonBox Koulun digitaalisissa työkaluissa on tällä hetkellä kaksikymmentä matikkalabraa, joiden avulla voidaan tutkia esimerkiksi lukumääriä, lukujen vertailua, ostosten arvoa tai vaikkapa tasokuvioita. Labrojen käyttö ei vaadi opettajalta aikaa vievää valmistelua tai tarvikkeiden haalimista, sillä labrat löytyvät käden käänteessä DragonBox Koulu -sovelluksesta. Lapset voivat tutkia matemaattisia käsitteitä opettajan ohjeiden mukaisesti yksin, pareittain, ryhmissä tai opettajajohtoisesti. DragonBox Koulun matikkalabroja voidaan siis käyttää oppilas- tai opettajajohtoisesti, mutta tavoite on kuitenkin aina sama: opeteltavaa asiaa lähestytään tutkien ja aktiivisesti itse tietoa rakentaen.

DragonBox Koulu 

- DragonBox Koulu on alkuopetuksen matematiikan opetuksen oppimateriaali. Sen avulla matematiikan ilmiöitä ja käsitteitä opitaan tutkien ja oivaltaen. 

- DragonBox Koulu innostaa oppimiseen tarinankerronnalla ja pelillistämisellä. 

- Konkreettiset ja digitaaliset työkalut mahdollistavat matematiikan oppimisen kaikille.

Lue lisää!

 

Liity Dragonbox Koulu -ryhmään Facebookissa saadaksesi opetusvinkkejä ja ilmaisia materiaaleja. 

Tee esittelypyyntö
Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?