01/03/2018


Puhutaan luvuista! - Matikkakeskustelun edut

Kerromme sinulle mitä matikkakeskustelut ovat ja kuinka voit sisällyttää niitä arjen tilanteisiin.

Syksy: Ilma viilenee päivä päivä päivältä ja lehdet tipahtelevat puista kadulle. Talonne oven edustalla on kasa lehtiä. Lähestyessänne ulko-ovea, lapsesi kiinnittää huomiota niihin. “Kuinka monta lehteä näet maassa?” kysyt häneltä. “10” lapsi vastaa laskemisen jälkeen. Pyydät häntä nostamaan kuusi lehteä ja kysyt “Kuinka monta lehteä näet maassa nyt?” “4!” lapsi huutaa iloisesti.

Osallistuitte juuri matikkakeskusteluun.

Olemme lukujen ympäröimiä

Aluksi voi tuntua erikoiselta kysyä näin yksinkertaista yhteen- ja vähennyslaskun tehtävää pieneltä lapselta. Osa teistä kasvattajista tekee tätä vastaavanlaista lukumäärien laskeminen arkipäivän eri tilanteissa luonnollisesti. Juuri esimerkin kaltaiset 5-10 minuutin keskusteluhetket voivat edistää lapsesi lukukäsitteen rakentumista.

Lukukäsite on intuitiivinen ymmärrys siitä miten luvut muodostuvat ja miten niitä voidaan manipuloida matemaattisten operaatioiden kautta. Se vastaa kysymyksiin: "Miten luvut toimivat?", "Mitä ne edustavat?" ja "Mitä kaikkea niillä voi tehdä?" Lukukäsitteen hallinnan avulla lapsellasi on kyky ymmärtää lukujen suhteita toisiinsa. Hän pystyy myös tällöin käyttämään lukuja joustavasti hyväkseen, päästäkseen tiettyyn johtopäätökseen. Monipuolisten mentaalimallien avulla, laskuja pystytään ratkaisemaan nopeasti ja niiden visualisointi on helppoa.

Matemaattinen keskustelutilanne on hyvä tapa nostaa lapsi osalliseksi omasta oppimisestaan. Se voi tapahtua monessa eri muodossa. Aluksi niiden sisällyttäminen arkeen saattaa tuntua hankalalta. Haluammekin olla tukena ja tarjota sinulle vinkkejä niiden aloittamiseen tämän blogin kautta.

"Miksi?"

Miksi puhua matematiikasta? Boston Globen toimittaja Kevin Hartnett kirjoitti asiasta hyvin:

“Hampaiden pesuun kannustaminen kuuluu vanhemman velvoitteisiin nykypäivänä yhtä paljon, kuin iltasatujen lukeminen. Mitä jos tekisimme saman matematiikan kanssa?”

Iltasatujen lukeminen lapselle on hyödyllistä. Olemme todenneet sen lukuisten vanhempien toimesta ympäri maailmaa. Tämä sama pätee matematiikkaan. “Verratessa lukutaitoa ja matematiikkaa, olemme 25 vuotta jäljessä matematiikan saralla. Meidän pitäisi hyödyntää sen oppimisessa samoja strategioita, mitkä ovat toimineet lukemisen kanssa.” kommentoi Deborah Stipek, Stanfordin yliopiston kasvatustieteen professori.

Iltasadut ovat yksi käytetyimpiä strategioita lukutaidon kehittymisen kannalta. Ne vahvistavat lapsessa sekä kiinnostusta että taitoja lukemiseen liittyen, luoden samalla positiivisen suhteen siihen.

Mitä jos väittäisimme, että päivittäinen matematiikan harjoittelu voi johtaa parempiin oppimistuloksiin myöhemmissä kasvuvaiheissa? Osallistumalla matemaattista ajattelua vahvistaviin aktiviteetteihin, parannat lukutaitoa sen parissa.

Matikkakeskustelut osallistavat lapsesi juuri tämän kaltaiseen prosessiin, jotka vahvistavat hänen tiedollisia taitojaan, kuten keskittymistä ja loogista ajattelua. Nämä elintärkeät taidot ovat kytkötsissä myös muuhun oppimiseen. Matematiikka kehittää myös mielikuvitusta, kekseliäisyyttä ja määrätietoisuutta - jotka ovat kaikki erittäin arvokkaita piirteitä. Saat elinikäiset vaikutukset ja hyödyt, kun sisällytät matematiikkaa päivittäin arkeenne.

Seuraava kysymyksesi on luultavasti:

"Miten?"

Mietitään hetken aikaa aiemmin esitettyä tilannetta syksyn lehtien kanssa. Sen mallia voidaan hyödyntää moniin vastaaviin tilanteisiin. Oleellista on kiinnittää huomiota lukukäsitteen vahvistamisen ohella positiivisten assosiaatioiden luomiseen matematiikan parissa. Mitkä ovat lapsesi mielenkiinnon kohteet? Pitävätkö he ruoanlaitosta?

Leipokaa jotain yhdessä niin, että annat lasten mitata ainesosat. Viritä samalla osallistamisen yhteydessä sen ympärille keskustelua. “Jos lisäämme ensin kaksi lusikallista sokeria taikinaan, ja tarvitsemme yhteensä neljä, kuinka monta lusikallista meidän pitää vielä lisätä?” Pyydä lapsia sanallistamaan vastauksen ohella myös se, miten he päätyivät lopputulokseen. Vaikka vastaus olisikin väärä, älä anna sen nousta ongelmaksi. Tämä on oivallinen kohta lähteä johdattelemaan heitä keskustelussa eteenpäin oikean lopputuloksen löytämiseksi. Yhteisessä keskustelussa on hyvä muistaa antaa tilaa lapselle, jotta et johda keskustelua liikaa itse. Lapselle on tärkeää päästä puhumaan ääneen omaa ajattelua lukujen ympärillä, jotta se voi kehittyä. Yhteiset hetkenne asian äärellä voivat olla lyhyitä ja niitä voi sisällyttää eri kohtiin päivää. Tällä tavoin autat lastasi näkemään miten luvut elävät ympärillämme.

Toinen helppo ja hauska tapa on keräillä jotain yhdessä. Tyypillisiä keräilykohteita voivat olla esimerkiksi tarrat, kivet, kolikot, postimerkit tai mitkä tahansa lapsesi mielenkiintoa kutkuttavat asiat. Leikkikää lukumäärillä yhdessä!

Osallista

Tämä on kaiken a ja o. DragonBoxilla me perustamme kaiken osallistamiseen. Kuten opettajat ja vanhemmat, näemme myös matikkakeskusteluiden voimaannuttavan vaikutuksen lapsissa. Osallistamalla lapsen matemaattisiin keskustelutuokioihin, saat hänet osalliseksi aktiivista oppimista. Tämä auttaa heitä saamaan työkalut, joiden avulla heistä kasvaa loogisia ajattelijoita, vahvoja ongelmanratkaisijoita sekä luovia yksilöitä.

Lapsen kanssa koettu yhteinen oppimistilanne on mahtava kokemus! Keskustelut ovat yksi parhaista tavoista saavuttaa näitä hetkiä.

Se vaatii sinulta vain 5-10 minuuttia päivässä. Innostavia hetkiä oppimisen parissa!

Tee esittelypyyntö
Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?