Skole header

Herätä matematiikka eloon!

Monipuolinen työkalu


DragonBox Koulu on uusi oppimateriaalisarja alkuopetuksen matematiikan opettamiseen ja oppimiseen. Sen pohjana toimii pedagoginen tutkimus sekä tiivis yhteistyö matematiikan opetuksen tutkijoiden ja opettajien välillä.

 

DragonBox Koulu sisältää kaikki tarvitsemasi elementit osallistavan ja vuorovaikutteisen oppitunnin pitämiseen. Lisäksi sen kiinnostavat hahmot innostavat lapsia tutkimaan ja opiskelemaan matematiikkaa samalla, kun heillä on hauskaa.

Play yellow

Tutustu noomeihin!


DragonBox Koulun tavoite on tarjota paras mahdollinen pohja matematiikan myöhempään oppimiseen. Tämän vuoksi materiaaleissa keskitytään paljon lukuymmärryksen kehittämiseen.

 

Materiaaleissa seikkailevat satuhahmot, noomit, edustavat jokaista lukua 1-10. Noomien ja pedagogisesti nerokkaiden opiskelumateriaalien avulla oppilaille kehittyy syvempi ymmärrys lukumääristä sekä he oppivat tehokkaita ja joustavia laskustrategioita.

 

Lukuja ja matematiikan käsitteitä konkretisoidaan oppilaille sekä digitaalisesti että konkreettisilla välineillä, mikä vähitellen johdattelee heitä kohti abstraktimpaa matemaattista ajattelua.

Noomien satukirjat


Materiaalit sisältävät 10 digitaalista satukirjaa, joiden kautta lapset pääsevät tutustumaan noomien jännittävään maailmaan. Kirjat soveltuvat erityisen hyvin luokan yhteisiin lukuhetkiin.

Jokainen kirja sisältää kiehtovan ja helposti luettavan seikkailun noomien elämästä. Nämä kirjat ovat olleet todellinen hitti lasten keskuudessa!

Noomisauvat


Noomisauvat muuttavat luvut käsinkosketeltaviksi, jolloin matematiikkaan pääsee syventymään myös tuntoaistien ja konkretian avulla.

 

Sauvoilla on sama muoto ja väritys kuin noomeilla. Niitä voidaan käyttää moneen opetustuokion aktiviteettiin hauskoilla ja monipuolisilla tavoilla.

Tabletti


Tabletti itsessään ei johda oppimiseen, ellei sitä käytetä mielekkäällä tavalla ja oikeanlaisella korkealaatuisella oppimismateriaalilla.

 

Luomamme sisältö on suunniteltu lähtökohtaisesti siten, että pystymme valjastamaan teknologian tuomat mahdollisuudet oppimisen tukemiseen tehokkaasti ja järkevästi.

Play yellow

Matikkalaboratoriot


Matikkalaboratoriot sisältävät digitaalisia työkaluja, jotka on suunniteltu helpottamaan matemaattisten ilmiöiden ja mallien selittämistä, tulkitsemista sekä tutkimista.

 

Tavoitteena on aktivoida oppilas oppimaan ja oivaltamaan matemaattisia yhteyksiä kokeilemalla, kyselemällä sekä tutkimalla.

 

Matikkalaboratorioiden ennennäkemättömän nerokkaat työkalut tuovat myös opettajalle uusia ja monipuolisia tapoja havainnollistaa matemaattisia asiayhteyksiä sekä edistää lasten matemaattisen ajattelun kehittymistä.

Play yellow

Digitaaliset harjoitukset ja osaamistestit


Digitaalisilla harjoituksilla ja osaamistesteillä oppilaat haastetaan havaitsemaan ja arvioimaan oppimaansa. Niiden avulla oppilaat tekevät kiinnostavia ja hauskoja harjoituksia, ratkaisevat ongelmanratkaisutehtäviä, sekä saavat jatkuvaa palautetta oppimastaan.

 

Laaja, monipuolinen ja kattava materiaali takaa sen, että jokaiselle oppilaalle riittää opittavaa sekä haastavaa tekemistä heidän omalla taitotasollaan.

DragonBox-pelit


Materiaalin mukana toimitettava tabletti sisältää lisäksi myös palkittuja DragonBox-sarjan pelejä. Vaihtoehtoisesti ne asennetaan koulujen olemassa oleville laitteille.

 

Jo yli 50 000 opettajaa käyttää näitä pelejä opetuksensa tukena ympäri maailmaa.

 

Opettajana voit hankkia itsellesi DragonBox Numbers ja DragonBox Big Numbers -pelit ilmaiseksi viereisestä linkistä.

Keskustelukirja


Keskustelukirja on suunniteltu herättämään lapsessa mielenkiinto ja oppimisen ilo matematiikkaa kohtaan. Kirja on suunniteltu luettavaksi yhdessä lasten kanssa ja se sisältää tarinoita, tilanteita, kuvia ja kysymyksiä, jotka johdattelevat matemaattisiin keskusteluihin.

 

Kirjaa voidaan tutkia yhteisesti koko luokan kanssa, jonka lisäksi myös vanhemmat voivat hyödyntää kirjaa kotonaan lukiessaan sitä yhdessä lastensa kanssa. Kirjan alussa on ohjeet vanhemmille kirjan kotikäyttöä varten.

 

Tutustu keskustelukirjaan kokonaisuudessaan viereisestä linkistä!

Tehtäväkirja


Tehtäväkirja muistuttaa perinteistä matematiikan kirjaa. Se antaa lapsille mahdollisuuden soveltaa oppimaansa ratkaisemalla tehtäviä kynällä paperille. Samalla lapset harjoittelevat käden hienomotoriikkaa.

 

Tehtäväkirja on pedagogisesti suunniteltu sopimaan saumattomasti yhteen tarinoiden, digitaalisten materiaalien ja konkreettisten välineiden kanssa. Tämä tarjoaa monipuolisen ja mielekkään kokonaisuuden matematiikan opettamiseen sekä oppimiseen.

 

Saatavilla on myös yli 100 lisätehtävää kattava tulostettava lisämateriaalipaketti, jonka avulla voit harjoituttaa ja syventää oppimista. Lisämateriaalipaketti sopii enemmän haastetta kaipaaville sekä lisätukea tarvitseville oppilaille.

Opettajan työkalut


Opettajat saavat digitaalisen DragonBox Koulu -opetussovelluksen, jota voidaan käyttää myös opettajan tietokoneella. Digitaalisen ja monipuolisen opetusmateriaalin avulla opettaja pystyy johdattelemaan oppilaita kiinnostaviin ryhmäkeskusteluihin ja herättämään matematiikan eloon heidän mielikuvituksessaan. Opetussovellusta voidaan käyttää luokassa myös mahdollisen kosketusnäytön kautta.

 

Sähköinen opettajan opas sisältää oppimistavoitteet sekä ohjeet opetustuokioihin ja oppilaille esitettäviin kysymyksiin. Oppaassa on tekstimuotoisten ohjeiden lisäksi useita ohjevideoita DragonBox Koulu -sovelluksen käyttämisestä opetuksen tukena. Ne auttavat sinua suunnittelemaan ja luomaan oppilaita aktivoivia oppitunteja.

 

Opettajat saavat käyttöönsä myös sähköisen työkalun, jolla he pystyvät seuraamaan jokaisen oppilaan edistymistä digitaalisissa harjoituksissa ja osaamistesteissä.

 

Jotta opettajat pystyvät ottamaan tämän kaiken haltuunsa, järjestämme kevään ja syksyn aikana useampia maksuttomia webinaareja. Niissä opettajat koulutetaan käyttämään DragonBox Koulun sähköisiä ja konkreettisia työkaluja mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

“Oppilaat ovat olleet innoissaan noomitunneista ja keskustelua syntyy upealla tavalla. ”

Sanna Paljakka, Hamarin koulu

DragonBox-blogi


Tutkivan oppimisen 5 peruspilaria


Mitä tutkiva oppiminen on ja miksi sillä on erittäin tärkeä rooli matematiikan oppimisessa?

Lue lisää
Tee esittelypyyntö
Help question
x Kuinka voimme olla avuksi?